Uplynulý rok byl ve znamení celosvětové ekonomické krize. I přesto se Skupině PRE dařilo získávat nové zákazníky a počet odběrných míst vzrostl téměř o třináct tisíc. Tradičně vysoké investice do rozvoje a oprav energetické sítě se tentokrát vyšplhaly na více než 1,8 miliardy korun. PRE se současně podařilo snížit počet poruch na minimum. Výsledky činnosti společnosti za rok 2009 i poskytnutí darů na příští rok ve výši deseti milionů korun schválili akcionáři na dnešní valné hromadě.

„Vzhledem k neustálému rozvoji Prahy je zapotřebí energetickou síť průběžně obnovovat a doplňovat. V loňském roce tomu nebylo jinak. Do jejího rozvoje jsme vložili přes 1 650 milionů korun a do oprav zařízení dalších 203 milionů. Z významnějších akcí mohu zmínit například zprovoznění nové rozvodny na Pankráci nebo dokončení druhé etapy rekonstrukce rozvodny Střed v centru metropole,“ uvedl Petr Hulinský, předseda dozorčí rady Pražské energetiky, a. s. (PRE).

Vysokými investicemi do sítě se energetikům podařilo snížit poruchovost na minimum. Průměrná doba přerušení dodávky elektřiny byla pouhých 44 minut, což je osmkrát kratší doba než v jiných částech České republiky. Spolehlivou distribuci elektrické energie zajišťovala již čtvrtým rokem nejvýznamnější dceřiná společnost PREdistribuce, a. s. (PREdi), která zodpovídá za provoz, rozvoj i obnovu. Ekonomická krize nastartovaná v roce 2008 pokračovala i v uplynulém roce a dotkla se také činnosti PRE. Celková dodávka elektřiny zákazníkům PRE působícím na území celé České republiky se snížila o 1,7 procenta. „U velkých odběratelů jsme zaznamenali pokles o 2,67 procent. Je to ale velmi dobrý výsledek, neboť v celém státě se dodávka elektřiny v této oblasti snížila dokonce o 9,5 procenta,“ sdělil generální ředitel PRE Drahomír Ruta a dodal: „Velkoodběratelé představovali zhruba šestapadesát procent celkového prodeje a nejvýrazněji se u nich projevila konkurence. Pro tuto významnou část našich klientů jsme proto připravili nový tarif s názvem Energie Index. Ten snižuje rizika nákupu celého objemu elektřiny v jednom okamžiku.“ U maloodběratelů se dodávka snížila jen nepatrně, a to o 0,76 procent. Přes ekonomickou krizi se však pražským energetikům dařilo nadále získávat nové klienty. Celkový počet odběrných míst stoupl na 742 318, oproti předchozímu roku se tak zvýšil o téměř třináct tisíc. I pražským domácnostem vyšli energetici vstříc a nabídli jim výhodný tarif Komfort+ Garant, se kterým kromě levnější elektřiny na dva roky nemusejí platit ani měsíční paušální poplatek.

PRE elektřinu nevyrábí a musí ji také nakupovat. V loňském roce se její zdroje nezměnily. Nadále ji z velké části pořizovala prostřednictvím Pražské energetické burzy PXE a od nezávislých výrobců.

Jedním z hlavních cílů společnosti PRE bylo i další zkvalitnění nabízených služeb. V září loňského roku otevřela v Jungmannově ulici v centru metropole Centrum energetického poradenství PRE.
„V současné době jsou úspory energie aktuálním tématem. Otevřením nového střediska se nám rozšířiy poradenské možnosti a více jsme se přiblížili potřebám spotřebitelů. Centrum poskytuje celou řadu služeb od výběru energeticky úsporných výrobků až po informace týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ přiblížil Drahomír Ruta.

PRE každým rokem poskytuje také finanční dary, které pomáhají zejména ve zdravotnictví, školství a v oblasti péče o dítě. V loňském roce věnovala na tyto účely přes 1,5 milionu korun. Nejvíce finančních prostředků putovalo do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na nákup nábytku do pacientských i lékařských pokojů. „Pomohli jsme také Vysoké škole zdravotnické, která mohla vybavit odborné učebny výpočetní technikou, nebo Základní škole v Lupáčově ulici v Praze 3. Příspěvky směřovaly také do Pražské vědeckotechnické společnosti nebo do Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické F. Křižíka,“ informoval Petr Hulinský. Valná hromada dnes kromě výsledků činnosti schválila také výši poskytovaných darů pro rok 2010, a sice ve výši deseti milionů korun.

Na dnešní valné hromadě akcionáři Pražské energetiky, a. s., rozhodli, že ze zisku společnosti bude vyplacena dividenda ve výši 543 korun před zdaněním na jednu akcii.