kupina ČEZ eviduje na svém distribučním území desítky krádeží prvků distribuční soustavy. Jedná se zejména o odcizení izolačního oleje z transformátorů. Pozornosti zlodějů neunikají ani barevné kovy, které tvoří například zemnící lana či vinutí transformátorů. Případy šetří Policie České republiky jako trestné činy, někteří pachatelé už byli dopadeni. Škody Skupiny ČEZ jako provozovatele zařízení jdou do milionů korun. Zloději s vidinou rychlého zisku hazardují se svým zdravím.

Tento problém narušuje bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Přitom rizika, kterým se zloději vystavují (úraz el. proudem, pád z výšky, smrtelné zranění) vysoce převyšují výnosy z krádeže. Jen za poslední dva roky došlo na Moravě k 21 krádežím izolačního oleje z transformátorů. Případy byly koncentrovány v oblastech Olomoucka a Šumperska, poslední Policie ČR řešila na území obceŠpičky v okrese Přerov a v Bruntále.

Trestné činnosti se často dopouštějí organizované skupiny. ČEZ  v lokalitách, kde se krádeže vyskytují, zintenzivňuje spolupráci s Policií ČR. Ta je stále úspěšnější při dopadení pachatele, o čemž svědčí i vyřešení několika posledních případů na Šumpersku, kde byli dopadeni 4 nepoctivci ve věku 23-34 let. Všichni pachatelé se vystavují trestnímu stíhání. Při vyčíslení škody nad částku pět tisíc korun se již nejedná o přestupek, ale o trestný čin s odpovídající trestní sazbou.

Zloději olejových náplní se snaží krádeží obohatit řádově o desítky tisíc korun. Škoda na distribučním zařízení dosahuje obvykle statisíců. Při krádeži velmi často dochází k úniku části oleje do okolní zeminy. „Připočteme-li k samotné opravě převoz transformátoru,  ztráty na odcizeném oleji a vyčištění části uniklého oleje z půdy,  dostaneme se v řadě případů až na půlmilionovou škodu, “ uvedl Igor Labuda, zástupce společnosti ČEZ Distribuční služby, která se podílí na sanaci vzniklých škod. A dodává: „Postiženi jsou však především zákazníci,  kteří vinou nepoctivců zůstávají do doby opravy zařízení bez dodávek proudu.“

Nepoctivci často nezůstanou jen u oleje, pokoušejí se ze sítě  demontovat i barevné kovy.  K posledním případům tohoto typu patří říjnový pokus o krádež částí vysokonapěťových kabelů v Ostravě. Zloděj přeřízl kabely vysokého napětí, což způsobilo následný požár a omezení dodávky elektřiny do stovek ostravských domácností. Jen zázrakem nepřišel „útočník“ o život, škoda byla vyčíslena na téměř čtvrt milionu korun.

Pachatelé krádeží jakýchkoliv částí distribučního zařízení vždy hazardují se svými životy. Tragicky skončil  i  případ v Karviné, kde se zloděj rozhodl demontovat část vodičů. Po výstupu na sloup  byl zasažen elektrickým proudem a následkům na místě podlehl. Vlivem pádu hořících částí oděvu došlo navíc k následnému požáru okolního suchého porostu. Vedle smrtelných zranění končí lup velice často popáleninami s doživotními následky.