Akcionáři společnosti Pražská energetika, a. s. (PRE) dne 15. října 2010 na mimořádné valné hromadě schválili změnu formy svých akcií. Dosavadní akcie na majitele převádějí na akcie na jméno.

Kvůli transparentnosti akcionáři PRE odsouhlasili změnu formy celkem 2 553 831 kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele, a to na akcie na jméno.

Součástí jednání bylo i rozhodnutí o změně stanov společnosti. „Navrhované změny stanov jsou vyvolány uvedením jejich znění do souladu s novelami právních předpisů a obsahují zejména úpravu předmětu podnikání společnosti, způsobu určení auditora, pravidel pro účast akcionáře na valné hromadě a svolávání a jednání valné hromady,“ vysvětlil generální ředitel PRE Drahomír Ruta a dodal: „Návrh obsahuje i změny vyvolané změnou formy akcií společnosti či například zpřesnění a doplnění rozdělení působnosti a kompetencí představenstva a dozorčí rady.“

V souvislosti se změnou akcionářské struktury, kdy společnost Honor Invest, a. s., ze skupiny J&T převedla svůj podíl akcií Pražské energetiky na firmu Energie Baden – Wűrttemberg AG (EnBW AG), odstoupili z dozorčí rady dosavadní členové Daniel Křetínský a František Čupr (oba J&T). Akcionáři projednali ukončení výkonu funkce dalších dvou členů dozorčí rady, a sice k 31. říjnu pro pana Axela Limberga a Uwe Benkendorffa. Ti byli v červnu a červenci letošního roku jmenováni náhradními členy dozorčí rady.

Na uvolněná místa zvolili akcionáři Hanse Petera Villise, předsedu představenstva EnBW AG, Martina Konermanna a Petera Krampfa. Oba jsou také ze společnosti EnBW AG. Čtvrté volné místo v dozorčí radě pak obsadí od 1. 11. 2010 Drahomír Ruta, který na dnešním jednání orgánů společnosti v souvislosti s odchodem do důchodu rezignoval k 31. 10. 2010 na posty předsedy představenstva a generálního ředitele PRE. V těchto pozicích jej nahradí Pavel Elis, dosavadní ředitel divize Obchodování a služby PRE.